Η γνώμη σου είναι πολύτιμη
Αγαπητέ δημότη,

Οι δύο πρώτοι στόχοι μας είναι αφ’ ενός μεν η διοικητική Ανασυγκρότηση του Δήμου και η χάραξη της πενταετούς Στρατηγικής του, αφ’ ετέρου δε η λειτουργία του ως ένας συμμετοχικός και ανοιχτός φορέας αυτοδιοίκησης, που θα πορεύεται διαδραστικά με τους πολίτες του.

Ζητάμε λοιπόν την άποψή σου τόσο για την προσδοκώμενη από εσένα στρατηγική και άξονες προτεραιότητας του Δήμου, όσο και για τον βαθμό ικανοποίησής σου από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Σκοπός μας είναι τόσο η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας του εσωτερικού του Δήμου για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και τους επισκέπτες, όσο και η σύγκλιση με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών για την πορεία της περιοχής μας. Όλα αυτά προϋποθέτουν την οικοδόμηση μιας αμφίδρομης σχέσης εμπιστοσύνης.

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την εθελοντική συνεισφορά σου μέσω της συμπλήρωσης του παρόντος ερωτηματολογίου.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα παραμείνει ανοικτό προς συμπλήρωση μέχρι τις 31/05/2024.

Η περίοδος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ολοκληρώθηκε.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.