Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.

Img

Σκοποί της επιχείρησης

Σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσής της (ΦΕΚ 273 τΒ΄/2009) η «ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ» (ΑΔΑΕ ΟΤΑ) έχει ως στόχο να επιτελέσει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, καθώς στους σκοπούς της συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:Διοικητικό Συμβούλιο Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ